OurServices

Hygia Logistics มีความยินดีที่จะได้ร่วมงานกับบริษัทชั้นนำในการช่วยเหลือชีวิต ด้วยการนำผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพไปสู่ตลาด ส่งถึงมือผู้บริโภคที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ และให้คำปรึกษาด้านสาธารณสุขแก่รัฐบาล ภาคเอกชน และ NGOS

หากคุณกำลังมองหาการเริ่มต้นหรือต้องการขยายตลาดที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคุณจากที่มีอยู่เดิมมาสู่ตลาดในประเทศไทย กระบวนการต่าง ๆ นี้ อาจซับซ้อน แต่เราสามารถช่วยคุณได้ นอกจากนี้เรายังมีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้ง เมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ด้วยพื้นฐานที่แข็งแกร่งในธุรกิจการนำเข้าและส่งออก เราสามารถจัดทำโครงสร้างสัญญา ให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อ เพื่อนำเสนอบริการคุณภาพสูง เพียงไม่กี่รายการ ซึ่งปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณ

Certificate / Licenses :

การนำเข้าผลิตภัณฑ์ในประเทศต่าง ๆ บริษัทผู้ดำเนินการจะต้องมีใบอนุญาตหรือใบรับรองของประเทศนั้น จึงจะสามารถนำเข้าสินค้าได้ การนำเข้าจำพวก วัตถุดิบ ปิโตรเลียม อุตสาหกรรม สิ่งทอ ยา และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ก็จะต้องมีใบอนุญาตเช่นกัน ซึ่งขั้นตอนในการดำเนินการมีความยุ่งยากพอสมควร หรือแม้กระทั่งการนำเข้าสินค้าที่ไม่ต้องการใบอนุญาต ก็จะต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสินค้านั้น ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม และข้อกำหนดใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าในบางกรณี นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์หลายชนิดยังอยู่ภายใต้การควบคุมการนำเข้า :

– การนำเข้าอาหารแปรรูป เครื่องมือแพทย์ ยา วิตามิน และเครื่องสำอาง ต้องได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

Repackaging :

การนำเข้าสินค้าบางครั้ง ต้องมีการจัดทำฉลากหรือหีบห่อบรรจุสินค้าใหม่เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของหน่วยงานในประเทศนั้น เรามีบริการจัดเตรียมการบรรจุหีบห่อให้ตรงตามข้อกำหนดของประเทศไทย เราได้ทำงานร่วมกับโซลูชันใหม่ๆ เช่น บรรจุภัณฑ์สองชั้น เพื่อรับรองการจัดหาวัสดุ รวมถึงบริการแปลภาษา เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค อีกทั้งมีบริการอื่น ๆ เช่น บาร์โค้ด การหยิบสินค้าตามรายการ การบรรจุและการจัดส่ง การดำเนินการส่งคืน และการจัดการดูแลบริการลูกค้า

Distribution :

เราทำงานร่วมกับผู้จัดจำหน่ายในตลาดต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับสถาบัน เช่น หน่วยงานและโรงพยาบาล ไปจนถึงการขายปลีกสินค้า เพื่อสุขภาพและความงาม ไม่ว่าคุณต้องการ โซลูชันซัพพลายเชนแบบบูรณาการ หรือบริการที่กำหนดเอง เราก็พร้อมที่จะให้บริการคุณ

Product Registration :

ใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมของเรา ในการเป็นตัวแทนพื้นที่หรือในประเทศ เพื่อดำเนินการการขออนุมัติการลงทะเบียนสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ของคุณในประเทศไทย

การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ในเอเชียอาจเป็นงานยาก แต่ละประเทศในเอเชียมีข้อกำหนดการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์และระบบการจัดหมวดหมู่ที่แตกต่างกัน

ความร่วมมือกัน เราสร้างกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อขอรับการอนุมัติการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์และเข้าถึงตลาดทางการแพทย์ในประเทศแถบเอเชียตามเป้าหมายของคุณ ความรู้ที่แข็งแกร่งของเราเกี่ยวกับกฎระเบียบทางการแพทย์ของเอเชียและแผนกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพได้ช่วยพันธมิตรในการขจัดความเสี่ยงและความไม่แน่นอนในเชิงรุก ในขณะที่เพิ่มศักยภาพสำหรับความสำเร็จในเชิงพาณิชย์ให้สูงสุด เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า เพื่อแก้ปัญหาด้านกฎระเบียบที่ซับซ้อนที่สุดในด้านต่าง ๆ เช่น การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ การชำระเงินคืน การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านคุณภาพ การเป็นตัวแทนพื้นที่หรือในประเทศ และการทดลองทางคลินิก

Local Agent (ตัวแทนในพื้นที่):

– Hygia Logistics สามารถเป็นตัวแทนในพื้นที่ของคุณและ:

       – ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ของคุณ

       – เป็นตัวแทนบริษัทของคุณในการทำงานกับหน่วยงานกำกับดูแลในแต่ละประเทศแถบเอเชีย

       – ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานรัฐบาลในประเทศแถบเอเชียเกี่ยวกับประเด็นด้านกฎระเบียบทั้งหมด

       – แจ้งหน่วยงานรัฐบาลในประเทศแถบเอเชีย เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ วิธีการผลิตใหม่ ฯลฯ

       – ติดตามงานและการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

       – ติดตามเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนตลอด

       – รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ไปยังหน่วยงานกำกับดูแลของเอเชียแต่ละแห่งอย่างเหมาะสม

– การทดลองทางคลินิก

– ความเข้าใจในข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ ทีมงานที่มีประสบการณ์ และทีมงานที่ให้บริการองค์กรวิจัยตามสัญญา (CRO) ในแต่ละหน่วยงานกำกับดูแลในท้องถิ่นของเอเชีย ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในการทดลองทางคลินิกที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่เคารพนับถือในเอเชีย