ABOUT US

Hygia Logistics ซึ่งมีสำนักงานอยู่ในสระบุรี ให้บริการด้านการนำเข้าและส่งออก เพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพ ที่มีคุณภาพสูง ตามการพัฒนาเติบโต อย่างรวดเร็ว ในภูมิภาค

เราทำงานร่วมกับผู้นำด้านเทคโนโลยี เพื่อนำเสนอวัตถุดิบทางเภสัชกรรม การเตรียมการ ยาเคมี และชีวภาพ อุปกรณ์ทางการแพทย์และการวินิจฉัย และผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพที่ดีที่สุด

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรามีแหล่งที่มาจากทั่วโลก และเราร่วมมือกับห้องปฏิบัติการทางคลินิกของภาครัฐและเอกชน โรงพยาบาล คลินิก องค์กรในชุมชนและองค์กรสาธารณสุข สถาบันวิจัยและวิชาการ ผู้จัดจำหน่าย หน่วยงานภาครัฐ และแพทย์